ESO

A etapa de Educación Secundaria consta de catro cursos académicos entre os doce e os dezaseis anos de idade. O fin é lograr que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, especialmente, nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; que desenvolva e consolide hábitos de estudo e de traballo; preparar ao alumnado para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral. Un dos nosos principais obxectivos é educar en valores aos nosos alumnos para a súa formación integral como persoas. Para iso contamos con:
* Metodoloxía activa e participativa para o desenvolvemento de habilidades superiores de pensamento crítico e construtivo.
* Potenciación do traballo autónomo, a autoexigencia, o esforzo e a reflexión persoal.
* Ampliación de horas lectivas na aprendizaxe do inglés.
* Realización das probas de Cambridge a través de PIPE.
* Estratexias de Aprendizaxe para a perfección da planificación do horario e condicións idóneas do estudo.
* Atención á diversidade de ritmos de aprendizaxe do alumnado.
* Reforzos en materias procedementais fora do horario lectivo.
* Plan de Fomento da lectura e desenvolvemento da expresión escrita.
* Formación no coñecemento e aplicación das Novas Tecnoloxías: libros dixitais, recursos multimedia e manexo das ferramentas informáticas máis demandadas.
* Plan de Acción Titorial que establece canles de comunicación fluídos e constantes entre as familias, titores, profesores e alumnos.

:: ROBÓTICA 2º ESO - TECNOLOXÍA ::


Os alumnos de 2º da ESO dan comenzo o seu contacto coa robótica na asignatura de Tecnoloxia. Apostamos por implicar aos nosos alumnnos nas novas tecnoloxías e na adquisión de novos coñecementos nas TIC . Ao mesmo tempo os alumnos traballan cas aplicacións google e co traballo en cooperación. Nestes momentos traballan ca ferramenta Blogger na creación de blogs en relación co traballado en robótica
Grupo Robótica 1
Grupo Robótica 2
Grupo Robótica 3
Grupo Robótica 4
Grupo Robótica 5

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies