Actividades Ofertadas Educación Primaria

Taller de técnicas de estudo en EP

Taller de speaking

Novas tecnoloxías EP

Bailes modernos

Taller de manualidades

Pandeireta

Actividades multideporte1º,2º 3º-4º-5º-6º- EP