INTEGRANTES DO EDLG

Coordinadora: Mª del Carmen Paz Vidal

– Lucía María Regueira Campaña

– María José Martínez Martínez                                                                                

– María del Carmen Muñiz Martínez (PAS)

– José Fernández Ageitos

– Carolina Domínguez Horta

– Dolores Maneiro Queiruga

– Mª Josefa Martínez Millares

– Aroa Fernández Cadórniga

– Elisabeth  Regueira Piñeiro(alumna 3º ESO)

– Zaira Santamaría  Piñeiro ( alumna 4º ESO)