Actividades Ofertadas Educación Infantil


Bailes modernos
Novas tecnoloxías EI
Taller de lectoescritura (lectura.jpg)
Taller de speaking
Taller psicomotricidade e manualidades