Primaria

O noso obxectivo é facilitar ao alumnado as aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo e a adquisición de nocións xerais de cultura e hábitos de convivencia e estudo. Dedicamos especial atención á diversidade, cunha atención individualizada e a prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica de mecanismos de reforzo e ampliación. Tentamos ser un colexio aberto, flexible e respectuoso con todos. Orientamos o noso traballo cara ao logro da formación integral do alumno, que lle capacite para incorporarse con éxito á seguinte etapa educativa, e integrarse nunha sociedade libre, con ánimo participativo, democrático e tolerante.
O noso obxectivo é facilitar ao alumnado as aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo e a adquisición de nocións xerais de cultura e hábitos de convivencia e estudo. Dedicamos especial atención á diversidade, cunha atención individualizada e a prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica de mecanismos de reforzo e ampliación. Tentamos ser un colexio aberto, flexible e respectuoso con todos. Orientamos o noso traballo cara ao logro da formación integral do alumno, que lle capacite para incorporarse con éxito á seguinte etapa educativa, e integrarse nunha sociedade libre, con ánimo participativo, democrático e tolerante.

Proxecto Edixgal 21/22